Αρχική  »  Σύλλογοι - Σωματεία -   Ενώσεις  

Pegasus Syllo ERP

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Pegasus Syllo ERP απευθύνεται σε κάθε Σύλλογο, Ένωση ή Σωματείο που επιδιώκει να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στα Μέλη του. 

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής:

  • Χαμηλές απαιτήσεις στο υλικό υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχων εξοπλισμό που έχετε στη διάθεσή σας. 

  • Ευέλικτη χρήση και έυκολο στη μάθηση. - Άμεση εκτέλεση όλων των λειτουργιών της Επιχείρησης με ελάχιστες κινήσεις.

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα Μέλη του Συλλόγου καθώς και τους Φίλους (μη μέλη)  -  Παρακολούθηση Συνδρομών  (Έναρξη - Λήξη - Υπόλοιπα κτλ) - Εκτύπωση Ετικετών για τις αποστολές ενημερωτικών εντύπων - Εκτύπωση Κάρτας Μέλους με barcode

  • Προγραμματισμός και Διαχείριση Εκδηλώσεων από το αρχικό στάδιο (Προσκεκλημένα Μέλη ) μέχρι τα Έσοδα / Έξοδα και τον οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης και τον έλεγχο των συναλλαγών. 

  • Παρακολούθηση Πιστοποιήσεων Μελών με αναλυτική παρακολούθηση ανά στάδιο της διαδικασίας πιστοποίησης  (Συλλογή Δικαιολογητικών, Αποστολή στην Αρμόδια Υπηρεσία κτλ)

  • Εμπορική Διαχείριση μέσα από το Pegasus ERP για τη λογιστική εποπτεία και την οικονομική Εικόνα του Συλλόγου ( Πελάτες - Συναλλασσόμενοι - Εξωτερικοί Συνεργάτες - Δαπάνες Επιχείρησης - Προγραμματισμός Εισπράξεων /  Πληρωμών -  Στατιστικά /  Αναφορές κτλ)

  • Εξαιρετική διεπαφή με λοιπές εφαρμογές, όπως Excel για Import/Export αρχείων δεδομένων, ή σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Παραστατικού (e-Invoice). 

  • Αυτόματη ενημέρωση Καρτέλας Πελάτη/Προμηθευτή από το Α.Φ.Μ. σε απευθείας σύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ - Δημιουργία αρχείου για την Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων (Μ.Υ.Φ.) - Δυνατότητα γέφυρας με γνωστά λογιστικά προγράμματα της αγοράς.

Αναλυτική Περιγραφή Εφαρμογής